Am newid car ? Cofiwch hyn

Mae Ceir Cymru yn gwmni teuluol sydd a safleoedd gwerthu ym Methel a Cherrig y drudion. Mae tua 200 o geir ail-law o safon mewn stoc am brisiau rhwng £2000 ac £25,000. Mae disgownt - hyd at 10% - heb gar i'w newid. 'Ryda'n ni'n cadw dewis helaeth o geir bron yn newydd ar ein safle yn Bethel. 'Ryda'n ni yn addo y gallwn roi pris i chwi sy'n cymharu'n ffafriol ag unrhyw archfarchnad geir yng ngogledd Lloegr ar unrhyw gar neu fodel sydd gennym mewn stoc. Os nad oes car i chi ar y rhestr anfonwch e-bost i ni yn nodi eich gofynion. Rydym yn arbenigo mewn ceir 4X4, ceir safonol (prestiege) a ceir chwim (sport). Gallwch fanteisito ar ein gweithdai helaeth a gwasanaeth ein technegwyr profiadol. Mae Ceir Cymru yn cynnig gwasanaeth cyflawn. Galwch draw.

Dewch i weld eich hun mewn un o'n ceir ni.

Changing your car ? Something to reflect upon

Ceir Cymru is a family business with sales sites at Cerrig-y-drudion and Bethel. We have a stock of 200 quality used cars at prices from £2000 to £25,000. We offer a substantial discount of up to 10% on no trade in deals. We have an extensive stock of nearly new ex - manufacturer's cars on site. We will match the price of any car supermarket in the north west of England on any comparable model. If you can't find a car in our list that suits you, e-mail us with your request. We specialize in 4X4, prestige and sports cars and offer a comprehensive service with extensive workshops and qualified technicians. 


 Come on over. Come and see yourself in one of our cars.